Evy Kristine

 

Evy Kristine Fuglem Paulsen f. 15/4-10  d.18/4-10

Denne hjemmeside er dedikert vår nydelige datter Evy Kristine, født med Trisomi 18. Hun kjempet tappert og ble tre dager gammel. Vi er henne evig takknemlig for tiden hun gav oss.


Boken om Evy Kristine fås kjøpt her:


Evy Kristine – retten til et annerledesbarn


(Engelsk versjon her: EVY KRISTINE: A Beautiful Journey )

Nøkkelord: trisomi 18, trisomi 13, Norge, bære fram, fosterdiagnostikk


www.trisomi18.com

Evy Kristine - A Life of Three Days. TRISOMY 18

http://www.internationaltrisomyalliance.com


Vi holder gjerne foredrag. Forespørsler sendes:

sirifberg@gmail.com

© 2010 Siri Fuglem Berg